Kontakt

KONTAKTUPPGIFTER STYRELSEN SOLTERRASSEN

Ordförande Jan Carlström mail:  janne.carlstrom53@gmail.com   Telefon:070-6623372

Vice ordförande Margareta Bäckström mail:  backstrom.margareta@gmail.com  Telefon:070-6090444  STYRELSEN SOLTERRASSEN

Sekreterare  Susanne Hallberg mail: susanne.hallberg@peab.se  Telefon:073-3371447

Ledamot/Webbansvarig  Jan Nilsson mail: jnilsson779@gmail.com  Telefon:070-6020064

Ledamot  Anders Brändström mail:  j.anders.brandstrom@gmail.com  Telefon:070-6660688

Suppleant Henrik Jönsson   mail: henrik.umea@gmail.com  Telefon: 072-2391419